DORADZTWO TECHNICZNE


Od początku działalności DROTEST służy pomocą w opracowywaniu projektów z zastosowaniem geosyntetyków.

 

Wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy, by proponować optymalne stosowanie geosyntetyków w budownictwie, w szczególności w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdów. Dysponujemy sprawdzonymi metodami projektowania konstrukcji nawierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań nietypowych, takich jak konstrukcje nawierzchni dla obciążeń ponadnormatywnych czy posadowionych na bardzo słabych gruntach.