PRODUKTY


download_pdf

Georuszty polipropylenowe


Georuszty o sztywnych węzłach wykonane z polipropylenu wysokiej jakości, przeznaczone do stabilizacji i wzmacniania warstw niezwiązanego kruszywa w warunkach słabego podłoża gruntowego. Charakteryzują się dużą sztywnością i zdolnością do klinowania ziaren kruszywa w oczkach.


Więcej

 

Zastosowanie : wzmacnianie podbudów drogowych, budowa parkingów i placów składowych, wzmacnianie podtorza kolejowego, budowa dróg tymczasowych, dojazdowych i technologicznych, drogi leśne, wzmacnianie podłoża pod rurociągami i fundamentami.

Korzyści stosowania georusztów:

 • redukcja grubości warstwy kruszywa,
 • oszczędność kosztów i skrócenie czasu budowy,
 • zabezpieczenie przed nierównomiernym osiadaniem,
 • zwiększenie nośności i trwałości nawierzchni,
 • możliwość zmniejszenia grubości warstw nawierzchni,
 • ograniczenie objętości robót ziemnych w wykopach,
 • redukcja grubości warstwy ochronnej podtorza kolejowego,
 • opóźnienie zmian geometrii toru,
 • wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi remontami.

Geowłókniny separacyjno – filtracyjne


Geowłókniny – geotekstylia, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w wyniku igłowania lub termicznie w wyniku zgrzewania. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami hydraulicznymi oraz dużą zdolnością dopasowania do odkształceń podłoża gruntowego przy wysokiej odporności na przebicie.


Więcej

 

Zastosowanie : jako warstwa separacyjna (odcinająca) lub separacyjno-filtracyjna w budownictwie lądowym i wodnym; mocniejsze geowłókniny mogą pełnić dodatkowo funkcję wzmocnienia słabego podłoża.

Korzyści stosowania geowłóknin:

 • przeciwdziałanie wymieszaniu warstwy kruszywa niezwiązanego z podłożem gruntowym,
 • zachowanie nośności przez warstwę kruszywa,
 • wzrost trwałości nawierzchni,
 • utrzymanie efektywności systemów drenarskich wskutek zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym,
 • zwiększenie trwałości systemów z narzutu kamiennego lub materaców gabionowych, stosowanych do ochrony przed erozją brzegów rzek, kanałów, grobli oraz brzegów morskich,

Geotkaniny polipropylenowe


Geotkaniny PP – geotekstylia wytwarzane techniką tkacką z czarnych włókien lub tasiemek polipropylenowych wyprodukowanych z dodatkiem stabilizatora zwiększającego odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego.


Więcej

 

Zastosowanie: jako warstwy separacyjno – filtracyjne i wzmacniające w konstrukcjach nawierzchni komunikacyjnych.

Korzyści stosowania geotkanin polipropylenowych:

 • przeciwdziałanie wymieszaniu warstwy kruszywa niezwiązanego z podłożem gruntowym,
 • zachowanie nośności przez warstwę kruszywa i wzrost trwałości nawierzchni,
 • ochrona warstwy odsączającej przed zamulaniem,
 • zmniejszenia zużycia kruszywa i/lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni dzięki wzmocnieniu warstwy podbudowy z kruszywa,
 • wydłużenie żywotności konstrukcji nawierzchni dróg nieulepszonych.

Geotkaniny poliestrowe


Geotkaniny PES – geotkaniny zbrojące, wytwarzane z wysoko modułowych włókien poliestrowych metodą tkania. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością, sięgającą 800 i więcej kN/m, niskim odkształceniem, wysoką odpornością na:  przebicie, promieniowanie UV oraz korozję chemiczna i biologiczną.


Więcej

 

Zastosowanie: zbrojenie podstawy i skarp nasypów, wzmacnianie słabego podłoża gruntowego, budowa warstw transmisyjnych nad głębokimi posadowieniami (kolumny, pale itp.). Geotkaniny poliestrowe o wysokich wytrzymałościach stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilizacja dużej wytrzymałości, w długim okresie czasu – mogą pracować przez cały okres eksploatacji konstrukcji pod ciągłym obciążeniem.

Korzyści stosowania geotkanin poliestrowych o wysokich wytrzymałościach:

 • zwiększenie nośności słabego podłoża gruntowego,
 • zmniejszenie nierównomiernych osiadań,
 • przeniesienie obciążenia z dużej powierzchni na elementy głębokiego posadowienia: materace pod nasypami posadowionymi na palach, lub kolumnach,
 • zwiększanie pochyleń skarp nasypów,
 • zapewnienie stateczności wysokich skarp,

Worki AquaRockBag®


Worki przeciwerozyjne AquaRockBag® wykonane z siatki poliestrowej, wypełnione kamieniem, służą do ochrony dna zbiorników i cieków wodnych przed wypłukiwaniem materiału gruntowego z podłoża. Mogą mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje ruch wody.


Więcej

 

Worki AquaRockBag® mogą być stosowane zarówno w słodkiej, jak i słonej wodzie. Są elastyczne i działają lepiej niż inne umocnienia w przypadku naturalnych procesów erozyjnych. Zapewniają korzyści ekologiczne i mogą być elementem wspomagającym rozwój roślinnosci w stosunkowo krótkim czasie.

Worki AquaRockBag® najlepiej działają kiedy zostaną wbudowane pod wodą. Można je łączyć z ekologicznymi rozwiązaniami z zakresu bioinżynierii gruntu, wykonanymi powyżej poziomu wody.

Bardzo istotną zaletą jest łatwość instalacji. Worki po wypełnieniu kamieniem i zawiązaniu są gotowe do umieszczenia w miejscu docelowym. Worki występują w podstawowych odmianach: 1T, 2T, 4T, 8T.

Kosze i materace gabionowe


Kosze gabionowe - prostopadłościenne kontenery z siatki z drutu stalowego, produkowane techniką zgrzewania lub skręcania, wypełniane materiałem kamiennym. Materace gabionowe to płaska, powierzchniowa forma koszy gabionowych o wysokości od 15 do 30 cm.


Więcej

 

Zastosowanie: ochrona przeciwerozyjna brzegów rzek i brzegów morskich, umocnienia wlotów i wylotów przepustów, konstrukcje architektoniczne, ściany oporowe.

Korzyści stosowania koszy i materacy gabionowych:

 • zapewniają trwałą ochronę,
 • są atrakcyjne architektonicznie,
 • są wygodne w transporcie i instalacji,
 • umożliwiają redukcję kosztów budowy murów oporowych.

Geokompozyty drenażowe


Geokompozyty drenażowe – geosyntetyki zbudowane z dwóch elementów: rdzenia odprowadzającego wodę oraz osłony wykonanej z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej.


Więcej

 

Zastosowanie: odprowadzanie wody z warstw konstrukcyjnych nawierzchni lub powierzchni skarp, przykrycia składowisk odpadów. Kompozyty drenażowe stanowią atrakcyjną ekonomicznie alternatywę dla warstw odsączających wykonywanych z kruszyw mineralnych oraz dla tradycyjnych drenów francuskich.

Korzyści stosowania geokompozytów drenażowych:

 • zbieranie i odprowadzanie wody z nawierzchni,
 • odprowadzanie wody u podstaw nasypów i w konstrukcjach przykryć składowisk,
 • drenaż skarp i wykopów.

Dreny pionowe


Dreny pionowe – szczególny rodzaj kompozytów drenażowych w formie taśm zbudowanych z podłużnego, płaskiego rdzenia odprowadzającego wodę, osłoniętego geowłókniną.


Więcej

 

Zastosowanie: przyspieszenie procesu konsolidacji gruntów ściśliwych, obciążonych nasypem. Ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnego drenażu pionowego w postaci kolumn żwirowych lub piaskowych. Najczęściej stosowane w połączeniu z budową tymczasowych nasypów przeciążających.

Korzyści stosowania drenów pionowych:

 • umożliwiają znaczne przyspieszenie konsolidacji gruntów ściśliwych,
 • są tańsze niż tradycyjne rozwiązania takie jak kolumny żwirowe,
 • ekonomiczne w instalacji.