Geowłókniny

 

Geowłókniny, czyli geotekstylia z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych w sposób mechaniczny poprzez igłowanie lub w sposób termiczny poprzez zgrzewanie. Geowłókniny posiadają doskonałe właściwości hydrauliczne oraz dużą zdolnością dopasowania do odkształceń podłoża gruntowego zachowując przy tym wysoką odporność na przebicia.

Stosowane są jako warstwa separacyjna (odcinająca) lub separacyjno-filtracyjna w budownictwie lądowym i wodnym. Mocniejsze typy geowłókniny mogą pełnić dodatkowo funkcję wzmocniającą dla słabego podłoża.

Najważniejsze korzyści płynące ze stosowania geowłóknin:

  • zapobieganie wymieszaniu warstwy kruszywa niezwiązanego z podłożem gruntowym,
  • zachowanie właściwości nośnych przez warstwę kruszywa,
  • zwiększenie trwałości nawierzchni,
  • utrzymanie efektywności systemów drenarskich poprzez zabezpieczenie ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym,
  • zwiększenie trwałości systemów z narzutu kamiennego lub materaców gabionowych, stosowanych do ochrony przed erozją brzegów rzek, kanałów, grobli oraz brzegów morskich